top of page
Every member of the application has 5 Tokens for each Virtual Department_Minestry(129).png

התנועה לדמוקרטיה ישירה One Mind מזמינה את אזרחי המדינה לקמפיין הפריימריז הפתוח שלנו לבחירת 120 הנציגים של העם לכנסת ישראל החדשה.

נציגים אשר ייצגו את מגוון הדעות, העדות והדתות של אזרחי המדינה.

נציגים אלו יתחייבו תחת חוזה לפעול על פי ההחלטות שיתקבלו במערכת קבלת ההחלטות השיתופיות באפליקציה.

זוהי דמוקרטיה 2.0!

אתם מוכנים לעולם החדש?

דעת אחת(34).png

ברוכים הבאים למהפכה הדמוקרטית הישירה

חמישה שלבים
למהפכה הדמוקרטית
הישירה

5

הגישו את מועמדותכם באפליקציה למערכת הפריימריז של רשימת התנועה לדמוקרטיה ישירה "דעת אחת".

.1

Every member of the application has 5 To

בעזרת מערכת הבחירות באפליקציה שתימשך לאורך שלושה חודשים, יקדמו המתמודדים את דף המועמד שלהם ברשתות החברתיות בו ישתפו:

.2

  • מהו ניסיונם/ן המקצועי ופועלם/ן בעבר

  • מהי העשייה הקולקטיבית אותה הם/ן מעוניינים/ות לקדם

  • איזה קולקטיב ברצונם/ן לייצג

Every member of the application has 5 To

בסופו של אירוע הפריימריז המסכם במערכת הבחירות באפליקציה, יבחרו 120 נציגים חדשים אשר יהיו מחוייבים תחת חוזה הבנות להחלטות העם, כפי שהתקבלו במערכת האפליקציה.

.3

ברגע שנבחרה כנסת וממשלה חדשה במערכת האפליקציה, התנועה לדמוקרטיה ישירה "דעת אחת" תתמודד בבחירות הקרובות.

.4

.5

בעזרת מערכת קבלת ההחלטות השיתופיות באפליקציה נשנה את המציאות הקולקטיבית שלנו בהסכמה ללא התערבותם של לוביסטים, בעלי הון ועסקנים פוליטיים.  

Every member of the application has 5 To
Every member of the application has 5 To
דעת אחת(34).png

תהליך הפריימריז באפליקציה הוא המפתח לשינוי הדמוקרטיה

התנועה לדמוקרטיה ישירה "דעת אחת" מזמינה את אזרחי מדינת ישראל להגיש את מועמדותם לתהליך הפריימריז הפתוח על מנת לייצג את הקולקטיב, האמונה או הרעיון שלכם לרשימה הדמוקרטית הראשונה מסוגה בעולם.

 

בסיומו של תהליך הפריימריז באפליקציה תכלול רשימת התנועה הדמוקרטית "דעת אחת" 120 נציגים חדשים מכל הקשת החברתית הישראלית אשר יהיו מחויבים להחלטות בוחריהם כפי שהתקבלו במערכת קבלת ההחלטות השיתופית באפליקציה.

 

Every member of the application has 5 Tokens for each Virtual DepartmentMinestry(121).png
Every member of the application has 5 To
Every member of the application has 5 To

מה נידרש כדי להגיש את מועמדותך לפריימריז?

Untitled design(5).png

   כדי להגיש את מועמדותך לרשימת התנועה הדמוקרטית "דעת אחת", כל מה שנדרש הוא להציג מספר מסמכים ולפרט בדף המועמד את האני מאמין שלך בתחום העשייה הציבורית אותו תרצו לקדם.

 

 

התנאים להגשת מועמדות:

מעל גיל 21

קורות חיים עדכניים

תדפיס מידע פלילי

 

המידע הנדרש בדף המועמד:

איזה קולקטיב ברצונך לייצג

המשרד הממשלתי אשר ברצונך לעמוד בראשותו

ראיית עולמך במגוון נושאים וסוגיות (לפי בחירתך)

סרטון בחירות אישי

Every member of the application has 5 To
Every member of the application has 5 Tokens for each Virtual DepartmentMinestry(138).png
Every member of the application has 5 To
דעת אחת(34).png

תהליך הפריימריז במערכת האפליקציה

תהליך הפריימריז במערכת האפליקציה ימשך לאורך חמישה חודשים ויתחלק לשני חלקים מרכזיים.

 

1. הגשת מועמדות לפריימריז:

יצירת דף המועמד והגשת המסמכים הנדרשים להתמודד במערכת הפריימריז הפתוח יימשך לאורך חודשיים.

2. תהליך הפריימריז הפתוח באפליקציה:

הפריימריז הפתוח ימשך לאורך שלושה חודשים בהם יקדמו המתמודדים את דף המועמד שלהם ברשתות החברתיות, ובמהלכו יתבצעו שלושה אירועי בחירות אינטראקיביים.

 

באירועים אלו ישאלו המתמודדים שאלות שיבחרו על ידי משתמשי האפליקציה ובעזרתם יכיר הקהל הרחב את עשייתם המקצועית, עמדותיהם ושאיפותיהם בנוגע לנושאים שונים בעשייה הדמוקרטית העתידית.

אירועי הבחירות האינטראקטיבים שלנו יתרחשו בסוף החודש הראשון, השני והשלישי לתהליך הפריימריז הפתוח ובעזרתם יכירו אזרחי המדינה את המתמודדים באופן אישי ובו בזמן יוכלו להכיר את דפוסי ההצבעה בעזרת המדגמים שיתבצעו בסיום אירועי הבחירות.

לכל משתמש באפליקציה ינתנו 10 טוקנים (מטבעות וירטואליים) כדי לבחור עשרה נציגים בדמוקרטיה הישירה.

Every member of the application has 5 Tokens for each Virtual DepartmentMinestry(149).png

 

בעזרת מערכת הבחירות באפליקציה יבחרו 120 נציגים של העם ל-22 המנהלים השיתופיים של מערכת האפליקציה(משרדי ממשלה וירטואליים) והמערכת תאפשר את כניסתם של שישה נציגים לכל אחד מהמנהלים השיתופיים האלו.

בסופו של התהליך יבחרו במערכת האפליקציה 120 נבחרי ציבור מקצועיים אשר ינהלו את מערכות המדינה בהנחיית הקהלים שבחרו בהם.

Every member of the application has 5 Tokens for each Virtual Department_Minestry(26).png

22 מנהלים שיתופיים

Every member of the application has 5 To
Every member of the application has 5 To

הצטרפו למהפכה הדמוקרטית החכמה

הצטרפו לתהליך יצירת המהפכה הדמוקרטית הישירה ועיזרו לנו להקים את מערכת האפליקציה של העם למען העם בה לעסקנים פוליטיים ולבעלי אינטרסים לא יהיה מקום בקבלת ההחלטות בדמוקרטיה החדשה.

ברוכים הבאים לעולם החדש!

הכירו את מערכת האפליקציה ליישום הדמוקרטיה הישירה בארץ ובעולם כולו באתר המערכת הבין לאומי:

www.onemindproject.live

Every member of the application has 5 To
Every member of the application has 5 To
bottom of page