Every member of the application has 5 Tokens for each Virtual Department_Minestry(129).png

התנועה לדמוקרטיה ישירה 'דעת אחת' יוצאת לקמפיין פריימריז פתוח לבחירת 120 הנציגים של העם לכנסת ישראל הבאה.

נציגים אשר ייצגו את כל הדעות, העדות והדתות של אזרחי המדינה.

נציגים אלו יתחייבו תחת חוזה הבנות לפעול על פי ההחלטות שיתקבלו במערכת קבלת ההחלטות השיתופיות באפליקציה.

זוהי דמוקרטיה 2.0!

אתם מוכנים לעולם החדש?

דעת אחת(34).png

ברוכים הבאים למהפכת הדמוקרטיה הישירה

חמישה שלבים
למהפכה הדמוקרטית
הישירה

5

הגישו את מועמדותכם באפליקציה למערכת הפריימריז של רשימת התנועה לדמוקרטיה ישירה "דעת אחת".

.1

Every member of the application has 5 To

בעזרת מערכת הפריימריז באפליקציה, שתימשך לאורך שלושה חודשים, יקדמו המועמדים את דף המועמד שלהם ברשתות החברתיות בו ישתפו:

.2

  • מהו ניסיונם/ן המקצועי ופועלם/ן בעבר

  • מהי העשייה הקולקטיבית אותה הם מעוניינים/ות לקדם

  • איזה קולקטיב ברצונם/ן לייצג

Every member of the application has 5 To

בסיומו של אירוע הפריימריז המסכם במערכת הבחירות באפליקציה, יבחרו 120 נציגים חדשים אשר יהיו מחוייבים (תחת חוזה הבנות) להחלטות העם כפי שהתקבלו במערכת האפליקציה.

Every member of the application has 5 To

.3

ברגע שנבחרה "כנסת" "וממשלה" חדשה במערכת האפליקציה, התנועה לדמוקרטיה ישירה "דעת אחת" תתמודד בחירות הקרובות.

.4

.5

בעזרת מערכת קבלת ההחלטות השיתופית באפליקציה נשנה את המציאות הקולקטיבית שלנו בהסכמה ללא התערבותם של לוביסטים, בעלי הון ועסקנים פוליטיים .  

Every member of the application has 5 To
דעת אחת(34).png

תהליך הפריימריז באפליקציה הוא המפתח לשינוי הדמוקרטיה

התנועה לדמוקרטיה ישירה "דעת אחת" מזמינה את אזרחי מדינת ישראל להגיש את מועמדותם לתהליך הפריימריז הפתוח, על מנת לייצג את הקולקטיב, האמונה או הרעיון שלהם לרשימה הדמוקרטית הראשונה מסוגה בעולם.

 

בסיומו של תהליך הפריימריז באפליקציה תכלול רשימת התנועה הדמוקרטית "דעת אחת" 120 נציגים חדשים מכל הקשת החברתית הישראלית אשר יהיו מחויבים להחלטות בוחריהם כפי שהתקבלו במערכת קבלת ההחלטות השיתופית באפליקציה.

 

Every member of the application has 5 Tokens for each Virtual DepartmentMinestry(121).png
Every member of the application has 5 To
Every member of the application has 5 To

מה נידרש כדי להגיש את מועמדותך לפריימריז?

Untitled design(5).png

   כדי להגיש את מועמדותך לרשימת התנועה הדמוקרטית "דעת אחת", כל מה שנדרש הוא להעלות מספר מסמכים ולפרט בדף המועמד את האני מאמין שלך בתחום העשייה הציבורית אותו תרצו לקדם.

 

 

התנאים להגשת מועמדות:

מעל גיל 21

קורות חיים עדכניים

תדפיס מידע פלילי

 

המידע הנדרש בדף המועמד:

איזה קולקטיב ברצונך לייצג

המשרד הממשלתי אשר ברצונך לעמוד בראשותו

ראיית עולמך במגוון נושאים וסוגיות (לפי בחירתך)

סרטון בחירות אישי

Every member of the application has 5 To
Every member of the application has 5 Tokens for each Virtual DepartmentMinestry(138).png
Every member of the application has 5 To

תהליך הפריימריז במערכת האפליקציה יתרחש לאורך ארבע חודשים ויתחלק לשני חלקים מרכזיים.

 

1. הגשת המועמדות לפריימריז:

תהליך יצירת דף המועמד והגשת המסמכים הנדרשים להתמודד בפריימריז הפתוח ימשך לאורך חודש.

​​

דעת אחת(34).png

10 מטבעות כדי לבחור עשרה נציגים לדמוקרטיה החדשה

2. תהליך הפריימריז הפתוח באפליקציה:

תהליך זה ימשך לאורך שלושה חודשים ובמהלכו יתבצעו שלושה אירועי בחירות אינטראקיביים. באירועים אלו ישאלו המתמודדים שאלות שיבחרו על ידי משתמשי האפליקציה ובעזרתם יכיר הקהל הרחב את עשייתם המקצועית, עמדותיהם בנושאים שונים ושאיפותיהם בעשייה הדמוקרטית העתידית.

אירועים אלו יתרחשו בסוף החודש הראשון, השני והשלישי לתהליך הפריימריז ובעזרתם יכיר העם את המתמודדים באופן אישי ובו זמנית יוכלו משתמשי האפליקציה לזהות את דפוסי ההצבעה בעזרת המדגם שיתבצע בסיום האירועים.

Every member of the application has 5 Tokens for each Virtual DepartmentMinestry(149).png

מערכת האפליקציה תנתב את הנציגים שלנו ל-22 מנהלים שיתופיים (משרדי הממשלה בעולם הישן) ותאפשר את כניסתם של עד לשישה נציגים לכל אחד מהמנהלים השיתופיים האלו.

בעזרת תהליך זה יבחרו במערכת האפליקציה 120 נבחרי ציבור מקצועיים אשר ינהלו את מערכות המדינה בהנחיית הקהלים שבחרו בהם דרך מערכת האפליקציה.

בסופו של אירוע הפריימריז המסכם תתבצע ההצבעה הסופית ובה יבחרו 120 הנציגים החדשים של התנועה לדמוקרטיה ישירה.

Every member of the application has 5 Tokens for each Virtual Department_Minestry(26).png
Every member of the application has 5 To
Every member of the application has 5 To

הצטרפו למהפכה הדמוקרטית החכמה

הירשמו לתהליך הפריימריז הפנימי של התנועה לדמוקרטיה ישירה "דעת אחת" וקחו חלק במהפכה הדמוקרטית הישירה בה לעסקנים פוליטיים, הון, שילטון, וממון לא יהיה מקום בקבלת ההחלטות בדמוקרטיה החדשה.

וכל אדם יקבל את זכויותיו כל עוד אינם באים על חשבון זכויותיו של אחר.

ברוכים הבאים לעולם החדש!

הכירו את המיזם ליישום הדמוקרטיה הישירה בישראל ובעולם כולו.

 

בקרו באתר המערכת הבין לאומי:

www.onemindproject.live

Every member of the application has 5 To
Every member of the application has 5 To